Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen välkomnar SEK som associerad medlem

Svenska Bankföreningens styrelse har beviljat Svensk Exportkredit (SEK) associerat medlemskap i Bankföreningen från och med den 1 januari 2024.

- Vi hälsar SEK välkommen som första associerad medlem. SEK:s arbete med exportfinansiering är viktigt för svensk ekonomi och sker ofta i nära samverkan med våra medlemsbanker, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. 

SEK är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. 

Svenska Bankföreningen är inte längre en förening endast för banker. Bankföreningen har nu öppnat för att kreditmarknadsföretag, sparbanker och medlemsbanker kan bli associerade medlemmar.