Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen välkomnar SBAB Bank som ny Stiborbank

SBAB Bank kommer under 2016 att ansluta sig som Stiborbank och medverka i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till Stibors beräkningsombud Nasdaq.

– Det är glädjande att SBAB Bank ansluter sig som Stiborbank. Det innebär att vi ytterligare förstärker Stibor till att vara en stabil och transparent referensränta, säger Hans Lindberg, vd i Bankföreningen.

Med SBABs anslutning kommer Stiborfixing att baseras på bidrag från totalt sju Stiborbanker. Befintliga Stiborbanker är idag Danske Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Bankföreningen kommer att meddela via sin hemsida när SBAB börjar delta i fixingen av Stibor.

Bankföreningen har sedan den 4 mars 2013 det formella ansvaret för Stibor. Sedan den dagen rapporterar Stiborbankerna in underlag för fastställande av Stibor, enligt det ramverk som Bankföreningens styrelse har antagit.

– Att antalet Stiborbanker ökar är ett styrkebesked för den svenska finansmarknaden och visar att Stibor har ett ramverk med väl fungerande kriterier och processer för beräkning av Stibor. Bankföreningens strävan är att ge Stibor trovärdighet genom tydliga regler för styrning, krav på Stiborbankerna och transparens.

För ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 070-258 22 10