Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen välkomnar myndigheternas åtgärder

Under förmiddagen meddelades att Finansinspektionen har sänkt den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 till 0 procent och att Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige.

Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg deltog i dag, tillsammans med vd:arna för de tio största bankerna i Sverige och vd:n för Sparbankernas Riksförbund, i ett telefonmöte med finansmarknads- och bostadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

- Det var ett konstruktivt och positivt samtal med Per Bolund. Vi välkomnar de åtgärder som Finansinspektionen och Riksbanken har vidtagit för att stärka bankernas utlåningskapacitet. Bankerna ges nu ytterligare möjligheter att kunna stödja samhällsekonomin genom att upprätthålla kreditförsörjningen till livskraftiga företag, säger Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg.