Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen välkomnar MedMera Bank som ny medlem

Bankföreningens styrelse har beviljat MedMera Bank AB medlemskap i Bankföreningen från och med den 1 juni 2016. MedMera Bank AB är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet.

För ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, 070-258 22 10