Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen välkomnar analys om konkurrensen på bankmarknaden

Bankföreningen välkomnar en analys och diskussion om konkurrensen på bankmarknaden. Bankernas konkurrensförutsättningar och lönsamhet påverkas av det allmänna ränteläget och den ekonomiska situationen för hushåll och företag, men även av olika regleringar.

- Det är därför bra att regeringen tagit initiativ för att utvärdera både amorteringskravens utformning och beräkningsmetoden för ränteskillnadsersättning, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i en kommentar till den diskussion som följt av de stora bankernas kvartalsrapporter.

De stora bankernas goda lönsamhet under första kvartalet förklaras huvudsakligen av det snabbt förändrade ränteläget som gör att intjäningen ökar på inlåning från hushåll och företag. Samtidigt fortsätter marginalen på bolån att minska. Den senast publicerade sammanställningen från Finansinspektionen visar att marginalen minskat från 1,45 procent i december 2021 till 0,81 procent i december 2022.

- För Sverige som land är det viktigt att bankerna är stabila och lönsamma. I internationella jämförelser utmärker sig svenska banker genom att vara kostnadseffektiva och välkapitaliserade samtidigt som priserna på tjänster är låga, säger Hans Lindberg.