Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen uppmuntrar amortering​

Bankföreningen och bankerna har i flera år arbetat för att stärka amorteringskulturen, vilket har gett resultat. Den senaste bolåneundersökningen visar att 9 av 10 låntagare med hög belåningsgrad amorterar och att amorteringstakten har ökat de senaste åren.

– Vi anser att det är olyckligt att det uppkommer ytterligare osäkerhet kring vad som gäller för amortering i och med att Finansinspektionen drar tillbaka sitt förslag om amorteringskrav, säger Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen.

Bankerna kommer fortsatt att ge låntagare en individuell amorteringsplan och främja en god amorteringskultur. 

Ytterligare information
Lena Barkman, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10