Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen undertecknar Principles for Responsible Banking

Svenska Bankföreningen har den 12 oktober anslutit sig som stödjande organisation till FN:s Principles for Responsible Banking. Avsikten med principerna är att banksektorn ska ligga i linje med FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och andra nationella och internationella klimatmål. - Att underteckna FN:s principer för hållbar bankverksamhet är en av sakerna vi har åtagit oss i Bankföreningens och bankernas gemensamma klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är vårt ramverk för hur svenska banksektorn ska arbeta för att bidra till Sveriges mål om netto-nollutsläpp år 2045, säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen.