Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen positiv till en Kapitalmarknadsunion

Bankföreningen och bankerna välkomnar EU-kommissionens initiativ och vilja att inom ramen för en Kapitalmarknadsunion arbeta för ekonomisk återhämtning i Europa. Kommissionen konstaterar att såväl banker som kapitalmarknaden har avgörande betydelse för jobb och tillväxt i Europa.

– Det är positivt att EU flyttar fokus från tillväxthämmande reglering till att skapa tillväxt, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. Bankerna är och ska fortsatt vara en självklar del i finansieringen av den reala ekonomin, särskilt för små och medelstora företag.

EU-kommissionen lanserade i dag en handlingsplan för det kommande arbetet med en EU-gemensam Kapitalmarknadsunion. Samtidigt har de också publicerat detaljerade förslag i syfte att harmonisera regelverket för värdepapperiseringar samt en konsultation kring regelverket för säkerställda obligationer.

För de svenska bankerna är säkerställda obligationer en viktig finansieringskälla. Marknaden för säkerställda obligationer fungerar väl och gjorde det även genom den senaste finansiella krisen.

– Vi ser därför att det är viktigt att upprätthålla den höga kvaliteten och det starka förtroendet för svenska säkerställda obligationer, säger Hans Lindberg. Därför förordar vi fortsatta marknadsdrivna initiativ för en europeisk harmonisering och standardisering framför ytterligare reglering.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10