Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen kritisk till rapporteringskrav vid e-handel

EU-kommissionen föreslår att införa en ny slags uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer, till exempel banker, för att bekämpa momsbedrägerier vid e-handel. Förslaget innebär att betaltjänstleverantören ska rapportera gränsöverskridande betaltransaktioner som indikerar att betalaren befinner sig i ett EU-land och betalningsmottagaren i ett annat land inom eller utanför EU samt om samma betalningsmottagare får mer än 25 betalningar per kvartal. Bankföreningen är kritisk till förslaget och ifrågasätter om uppgiftslämnandet bidrar till en effektiv skattekontroll. Till remissvaret