Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen i Almedalen

Svenska Bankföreningen kommer i år att medverka i flera aktuella och intressanta seminarier i Almedalen med fokus på bedrägerier.

Sara Ekstrand, senior jurist inom penningtvätt och compliance, deltar i seminariet:

Hur kan vi alla hjälpas åt att stoppa bedrägerierna? Hör experternas råd.

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund

Tisdag 25 juni, kl 13:00-13:45
Plats: Volters gränd 8, "Swedbank och Sparbankernas hus"

Bedrägeribekämpning: Hur kan vi agera kraftfullare för att stoppa bedrägerierna och skydda våra kunder innan det händer? Vems är ansvaret?

Medverkande
Petter Dahl, ansvarig eID-tjänst, BankID
Per Eleblad, generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten
Sara Ekstrand, senior jurist, Svenska Bankföreningen
Caroline Wänglund, jurist, Sparbankernas Riksförbund
Karin O Connor, moderator

Henrik Bergman, chef för Finansiell infrastruktur deltar i seminariet:

Kontanternas värde och pris i handelslandet Sverige – vem finansierar infrastrukturen
Arrangör: Svensk Handel

Onsdag 26 juni, kl 14:00-14:50
Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, "Handelslandet Sverige”

Allt färre konsumenter betalar sina varor och tjänster med kontanter. Samtidigt är möjligheten att använda kontanter av stor betydelse för både inkludering och beredskap i handelslandet Sverige.

Medverkande:
Henrik Bergman, avdelningschef Finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen
Ida Drougge, riksdagsledamot, Moderaterna
Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot, Centerpartiet
Stefan Johansson, marknadschef, Loomis
Bengt Nilervall, näringspolitisk expert, Svensk Handel
Daniel Claesson, (moderator), Andreasson Public Relations


Peter Göransson, operativa risker och säkerhet, deltar i tre seminarier:

Kraftsamling efterlyses - hur kan vi bättre samverka för att motverka bedrägerier

Arrangör: SEB

Torsdag 27 juni, kl 10:00-10:40
Plats: Kinbergs plats 5, "Trädgården"

Bedrägerier är ett växande problem i Sverige och antalet anmälda ärenden ökade med 22 procent mellan 2022 och 2023. Denna bedrägerivåg är en del av ett bredare samhällsproblem. De kriminella använder sig av hela samhällets öppenhet och sårbarheter, och hittar ständigt nya vägar för att begå dessa brott.

Medverkande:
Petter Dahl, regelverksansvarig, BankID
Peter Göransson, operativa risker och säkerhet, Svenska Bankföreningen
Stefan Lundberg, Nationellt bedrägericentrum, Polisen
Johan Sekora, chef för Financial Crime Prevention, SEB
Ulrika Areskog Lilja, moderator, SEB

IT-säkerhet för alla? Årsrika som målgrupp drabbas alltmer systematiskt av telefonbedrägerier

Arrangörer: Rättighetscentrum Dalarna, Sensus Svealand, Klara Färdiga IT - Arvsfondsprojektet, Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Torsdag 27 juni, kl 10:30-11:30
Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka

Kriminella nätverk organiserar i allt större omfattning telefonbedrägerier mot framför allt årsrika personer som målgrupp. I det här Panelsamtalet vill vi kunna få ett svar på frågan från våra deltagare: Vad behöver göras åt problemet med bedrägerierna – vem tar ansvaret att förändra situationen?

 Medverkande:
Jan Olsson, kriminalkommissarie, NOA
Diamant Salihu, journalist och författare, SVT
Peter Göransson, senior advisor, Svenska Bankföreningen (projekt "Svårlurad!")
Martin Engman, samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna
Åsa Kåryd, marknadschef, Digital inkludering och social hållbarhet, Telia Sverige AB
Niklas Wykman, finansmarknadsminister

Krafttag mot bedrägerier – men kommer det att räcka?

Arrangör: Brottsförebyggande rådet, Brå

Torsdag 27 juni, kl 11:30-12:15
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B25+B27"

Antalet anmälda bedrägerier har ökat kraftigt de senaste åren och brottsvinsterna har blivit en av de viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten. Många privatpersoner, särskilt äldre, har förlorat stora summor. Vad behöver göras för att få stopp på brottsligheten?

Medverkande:
Anna Horgby, utredare, Brå
Niklas Wykman, finansmarknadsminister
Anna Löfdahl, tf förbundssekreterare, PRO
Peter Göransson, senior advisor, Svenska Bankföreningen 


Rundabordssamtal om brott mot näringslivet

Erik Wendeby, jurist på Bankföreningen, deltar i ett rundabordssamtal om brott mot näringslivet – företag och finansiella aktörer. Samtalet anordnas av Advokatfirman Vinge.