Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen i Almedalen 2023

Svenska Bankföreningen kommer i år att medverka i två aktuella och intressanta seminarier i Almedalen.

Sara Ekstrand, senior jurist inom penningtvätt och compliance på Bankföreningen, deltar i Tietoevrys seminarium: Kan tech stoppa pengarna som göder de kriminellas makt och den svarta ekonomin?

Onsdag 28 juni, kl 09:15-10:00
Plats: Strandvägen 4.1, Dagens Industris tält

Den svarta ekonomin växer i Sverige och internationellt. Genom penningtvätt och bedrägerier upprätthålls kriminellas makt. Hur kan digitala lösningar motverka detta? Vilka dilemman finns gällande exempelvis personlig integritet? Hur kan man stärka samarbetet mellan olika aktörer?

Paneldeltagare:
- John Erik Setsaas  ·  internationell expert inom identitetsfrågor och bedrägeribekämpning, Tietoevry
- Jan Olsson ·  kriminalkommissarie på Nationellt IT-brottscentrum (NOA)
- Daniel Särnqvist · verksamhetsutvecklare och nationell samordnare inom penningtvätt på Skatteverket
- Sara Ekstrand · senior jurist, penningtvätt och compliance, Svenska Bankföreningen

Pontus Herin är moderator och ekonomireporter, Dagens Industri

Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/67346


Henrik Bergman, chef för avdelningen Finansiell infrastruktur på Bankföreningen, deltar i Länsstyrelsernas seminarium: Hur gör vi digitala betalningar möjliga för fler?

Torsdag 29 juni, kl 16.00-17.00
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsen Gotland, residensets trädgård

Betalningsmarknaden har digitaliserats i snabb takt och genomslaget för digitala betalningssätt har varit genomgripande. Digitala betalningar förutsätter att användaren kan, och vill, hantera digitala verktyg. Hur kan digitala betaltjänster göras tillgängliga för fler?

Program:

Länsstyrelserna hälsar välkommen 
Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra och Gotlands landshövding Anders Flanking

Alla betalar, då måste alla kunna betala 
Anna Kinberg Batra  · landshövding och särskild utredare betalningsutredningen, Länsstyrelsen Stockholm
Elin Wihlborg  ·  
professor i statsvetenskap Linköpings universitet

Panelsamtal – Hur gör vi digitala betalningar möjliga för fler?
Anna Kinberg Batra · landshövding och särskild utredare betalningsutredningen, Länsstyrelsen Stockholm
Henrik Bergman · chef för Finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen
Åsa Kåryd · projektledare digital inkludering, Telia
Linnea Källgard · Ux-designer med fokus tillgänglighet Tietoevry
Bengt Nilervall · näringspolitisk expert, Svensk Handel
Elin Wihlborg · professor i statsvetenskap Linköpings universitet

Moderator är Max Landergård