Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen i Almedalen 2018

Svenska Bankföreningen deltar på fyra seminarier i Almedalen i år. Dessutom anordnar ECPAT Sverige tillsammans med Finanskoalitionen mot barnsexhandel och telekombranschen ett seminarium under rubriken "Darknet och barnsexhandel- hur kan vi stoppa spridningen av övergreppsmaterial?

Darknet och barnsexhandel - hur kan vi stoppa spridningen av övergreppsmaterial?

Tisdagen 3 juli, kl 10.00-11.00 på Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: ECPAT Sverige och Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Darknet är en mötesplats för förövare där det pågår en nattsvart barnsexhandel. Handeln med barn för sexuella ändamål tar ständigt nya former. Anonymiseringstjänster, krypteringar och darknet gör att förövare kan fortsätta i det dolda. Tekniska och politiska lösningar krävs, och inte minst samverkan över sektorsgränserna. Hur kan telekombranschen och finanssektorn se till att deras tjänster inte missbrukas? Och hur kan vi tillsammans motverka sexuell exploatering av barn?

Byggstopp – när löser vi bristen på bostäder?

Tisdagen 3 juli, kl 10:30 - 11:00 på Holmen, H604, Svensk Ventilations trailer
Arrangör: Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Svensk Ventilation

Det behöver byggas 600 000 bostäder under åren 2017–2025 i Sverige. Hur ska vi rigga plan- och byggregler, hyressättning, finansiering och kompetens? Är bankernas kalkyler för att bevilja bolån för tuffa och vad tycker bostadsbolagen?
Björn Olsson, nationalekonom medverkar från Bankföreningen.

Digitala banktjänster – motivation, motstånd och mervärde

Tisdagen 3 juli, 17.15-18.15 på Donnersgatan 6, Tält på Hansaplan
Arrangör: Sparbankerna

Vardagstjänsterna i mobilen eller datorn när som helst och var som helst. Trots att snart alla har tillgång till dator, platta eller mobiltelefon väljer eller kan inte alla betala räkningar eller förstå och hantera information från myndigheter och företag. Men hur motiverar man dem som inte tagit steget? Vem ska ansvara för kunskapsspridningen? Kan ett gemensamt initiativ bidra? Vi pratar motivation, nya grepp, goda exempel och oanade möjligheter.
Anders Dölling, ansvarig för konsumentfrågor medverkar från Bankföreningen.

Vem ska finansiera framtidens bostäder?

Onsdagen 4 juli, 09.30-11.00 på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Veidekke

På 1990-talet förändrades den svenska bostadspolitiken. Först genomfördes en skatteomläggning som gjorde boendet dyrare via ökade skatter. Därefter avvecklades den statliga bostadsfinansieringen. Ansvaret för finansieringen flyttades till hushåll, fastighetsbolag och banker. Följden blev att den offentliga skuldsättningen minskade men i gengäld ökade den privata. Nu menar både politiker och våra tillsynsmyndigheter att den ökade privata skuldsättningen kan äventyra den finansiella stabiliteten och leda till att en kommande lågkonjunktur fördjupas. Samtidigt menar politiker och Boverket att vi måste bygga ca 600 000 bostäder fram till 2025 för att möta befolkningstillväxten och urbaniseringen. Att bygga dessa bostäder kräver ca 2 000 miljarder i finansiering, fördelat på eget kapital och lån. Varifrån ska pengarna komma?
Hans Lindberg, vd på Bankföreningen medverkar.

Digital brottslighet, västvärldens nya farsot?

Onsdagen 4 juli, 11.15-12.00 i  Säkerhetspaviljongen, ligger ut mot havet utanför Wisby Strands kongress
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen,

De kriminella har i mångt och mycket blivit internettjuvar. Globala tjuvar som stjäl information och identiteter för att genomföra brott och tjäna stora pengar. Är det möjligt att stoppa denna typ av kriminalitet? Hur får vi företag och allmänhet att hantera riskerna i den digitala världen?
Peter Göransson, säkerhetsexpert, medverkar från Bankföreningen.