Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen i Almedalen (2)

Framtidens betalningar - kan Sverige behålla ledningen?
Bankföreningen arrangerar detta seminarium tillsammans med Pan-Nordic Cards där bland vi diskuterar hur Sverige fortsatt ska kunna vara ledande på betalningsförmedling. Sverige är idag europaledande på kortbetalningar, men nya förslag på EU:s förhandlingsbord riskerar att driva betalningsmarknaden bakåt i utvecklingen.
Måndag 30 juni, kl 13:001-14:00
Plats: Campus Gotland, sal F21

Barnsexhandeln i Sverige - vad kan företag göra?
Finanskoalitionen mot barnpornografi anordnar seminariet ”Barnsexhandeln i Sverige - vad kan företag göra?” som handlar om vad företag och samhällets aktörer gemensamt kan göra för att förhindra barnsexhandeln i Sverige. Finanskoalitionen är ett nätverk av finansiella, offentliga och ideella aktörer som verkar för att förhindra handel med barnpornografi genom de finansiella systemen.
Måndag:30 juni, 14.30 – 15.30
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Bankföreningens vd Thomas Östros deltar i tre seminarier i Almedalen:

Är bankerna alltför lönsamma?
På seminariet diskuteras bland annat om bankerna bygger upp tillräckligt kapital? Finns det någon "rätt" nivå på lönsamhetsmålen? Är bankerna sunda och starka, tar de för stor risk?
Måndag 30 juni kl 14:00 - 14:50
Plats: Strandgatan 22, Deloitte/Affärsvärldens trädgård

Bör staten gynna sparandet och inte bara lånandet?
Samtal om hushållens skulder - är de för höga samtidigt som de ekonomiska trösklarna in på bostadsmarknaden aldrig har varit större? Hur skulle ett ökat bosparande kunna göra skillnad för bostadsbyggandet? Dags att från staten börja premiera sparandet?
Tisdag 1 juli, 13:45 - 14:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

De svenska hushållens skuldsättning – ett hot mot den finansiella stabiliteten
EU har i rekommendationer till Sverige framhållit att hushållens höga skuldsättning kan utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten. Är detta fallet? Och vilka åtgärder bör i så fall vidtas för att minska riskerna? Det frågorna besvaras på ett seminarium som arrangeras av EU-kommissionen i Sverige.
Tisdag 1 juli, 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H522