Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen har dragit tillbaka sin rekommendation

Bankföreningen har dragit tillbaka sin amorteringsrekommendation.

Den 11 november presenterade Finansinspektionen ett förslag till nya amorteringskrav, som innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Detta ska ske i två steg. Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad. Finansinspektionen påbörjar nu arbetet med att ta fram de nya reglerna i detalj. Det beräknas ta några månader.

Den 13 november beslutade Konkurrensverket att skriva av den påbörjade utredningen om Bankföreningens utfärdande av amorteringsrekommendationer till sina medlemmar kan strida mot konkurrensreglerna.