Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen fortsatt kritisk till skärpt amorteringskrav

Idag presenterade Finansinspektionen sitt förslag till skärpt amorteringskrav, som innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Det förslag som Finansinspektionen lägger fram till regeringen överensstämmer med det som tidigare var föremål för remiss.

- Vår kritik kvarstår. Vi anser att förslaget är väldigt komplext och att det skapar onödiga inlåsningseffekter. Det försvårar för såväl unga som äldre att köpa eller byta bostad. Nu är det upp till regeringen att lyssna på remissinstanserna, ta ett helhetsansvar och säga nej till förslaget, säger Hans Lindberg i en kommentar.