Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen förslår förbättrade momsregler i EU

Bankföreningen har via Näringslivets regelnämnd, NNR, skickat in ett förslag till EU-kommissionens Refitplattform för enklare och bättre lagstiftning inom EU.

Förslaget innebär önskemål om att lagstiftningen om mervärdesskatt och finansiella tjänster och försäkringstjänster i det gemensamma mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG ses över på en rad punkter. Bland annat bör definitionerna av vilka finansiella tjänster som ska undantas från mervärdesskatt förtydligas och anpassas till nya marknadsstrukturer, affärsmodeller och produkter.

Vidare anser Bankföreningen att finansiella företag och försäkringsföretag ska ha en absolut rätt att välja att beskatta vissa tjänster med mervärdesskatt för att undvika att mervärdesskatten blir en kostnad i priset till kunder med rätt till avdrag för mervärdesskatt.

Bankföreningen föreslår också att de så kallade momsgruppsreglerna ses över och att så kallad kostnadsdelning ska gälla även för finansiella tjänster och försäkringstjänster, något som just nu inte är tillåtet på grund av avgöranden från EU-domstolen.