Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen anmäler bankskatten till EU-kommissionen

Bankföreningen anmälde den 21 december regeringens förslag till ny bankskatt till EU-kommissionen eftersom förslaget sannolikt strider mot EU:s statsstödsregler. Anmälan grundas på rättsutlåtanden från två professorer – Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, och Jérôme Monsenego, professor i internationell skatterätt – som på Bankföreningens uppdrag har analyserat förslaget i ljuset av statsstödsreglerna.