Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningar presenterar rekommendationer till EU

Den europeiska konkurrenskraften står i centrum för den kommande mandatperioden där bankerna har en viktig roll. Effektiva och konkurrenskraftiga finansieringslösningar är en förutsättning för att lösa framtidens utmaningar på ett effektivt sätt. Finansbranschen är en stark och viktig motor i omställningen till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. Svenska Bankföreningen har tillsammans med sina nordiska och baltiska branschkollegor tagit fram rekommendationer och prioriteringar inför det kommande valet till Europaparlamentet. Rekommendationerna ska användas i dialog med tillträdande EU-parlamentariker och EU-kommissionen.