Aktuellt från Bankföreningen

Bankfokus nr 4, 2017

Detaljregleringen av den svenska kreditmarknaden är på väg att bli påtagligt omfattande, långtgående och snårig. Motiven för detta är högst oklara, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i detta nummer av Bankfokus, apropå de aktuella besluten om amorteringskrav, vidgat mandat för Finansinspektionen och förslaget att ge Finansinspektionen rätt att bestämma om formerna för bankernas kreditprövning.