Aktuellt från Bankföreningen

Bankfokus nr 3

I detta nummer intervjuas Anders Bouvin, som flyttade hem från London för att bli vd för Handelsbanken och vice ordförande för Bankföreningen. Hållbarhet är en viktig branschfråga där bankerna måste våga gå i bräschen, anser han. Angående hushållen skuldsättning, konstaterar han att bankerna har vidtagit många åtgärder. Krävs det mer bör det ske via finans- och penningpolitik.