Aktuellt från Bankföreningen

Bankfokus Nr 3, 2018

En statlig detaljreglering kan vara ett hot mot ett livskraftigt företagande i hela landet, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i Bankfokus. Om bankerna inte kan använda sin lokalkännedom i kreditgivningsprocessen drabbas särskilt företag med små marginaler, på mindre orter och lokala marknader. Bankerna har stor betydelse för att hela Sverige lever och utvecklas. I detta nummer av Bankfokus gör vi ett nedslag på landsbygden.