Aktuellt från Bankföreningen

Bankfokus Nr 2, 2019

Kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering har under 2000-talet bedrivits allt mer intensivt. Penningtvätt är ett samhällsproblem och många olika aktörer i samhället har tilldelats ansvar för att hjälpas åt att förhindra det. I detta nummer av Bankfokus som helt ägnas åt penningtvätt kan du läsa om hur Bankföreningen, bankerna, Finansinspektionen och Finanspolisen arbetar.