Aktuellt från Bankföreningen

Bankfokus Nr 1, 2019

Under 10 års tid har fokus varit på hushållens skuldsättning som har ansetts för stor. Men senaste året har allt mer av debatten kommit att handla om situationen på bostadsmarknaden. Vad beror underskottet av bostäder på, vad kan göras åt det och vem ska finansiera bostäderna om inte hushållens skulder ska öka ytterligare? Och mer specifikt, hur ska unga hitta någonstans att bo?