Aktuellt från Bankföreningen

Bankfokus nr 1, 2018

Ett förslag ligger nu på riksdagens bord som ger Finansinspektionen befogenhet att i detalj reglera hur bankerna ska sköta utlåningen till företag och bostadsköpare. Nyligen beslutades om skärpt amorteringskrav och långtgående mandat till Finansinspektionen att införa så kallade makrotillsynsåtgärder. Det är hög tid att stoppa fortsatt detaljreglering av hushållens och företagens krediter, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i detta nummer av Bankfokus.