Aktuellt från Bankföreningen

”Bankernas viktigaste uppgift är att stötta kunderna i omställningen”

Bankerna har i branschens gemensamma klimatfärdplan åtagit sig en rad åtgärder, men den stora förändringen för klimatet kommer av den omställning som görs i företagen, det vill säga hos bankernas kunder.