Aktuellt från Bankföreningen

Bankernas roll i Sveriges resa mot nollutsläpp år 2045

Bankföreningen och bankerna har tagit fram en klimatfärdplan som lägger en gemensam grund för att integrera klimataspekter i bankernas affärsverksamhet. På så vis kan bankerna bidra till samhällets omställning för att nå Sveriges mål om nollutsläpp senast år 2045. Med åtgärderna som presenteras i färdplanen vill vi säkra att finansieringsfrågor inte ska utgöra ett hinder, utan underlätta, för Sveriges klimatomställning.

När: Torsdag den 20 maj, kl 09.30-11.00

Anmälan
: Anmäl dig senast den 18 maj till event@swedishbankers.se    
Länk till seminariet skickas via mejl ett par dagar före seminariet.
Seminariet är kostnadsfritt.


PROGRAM

Bankernas roll i klimatomställningen
Johan Torgeby

Ordförande · Svenska Bankföreningen samt vd och koncernchef · SEB

Klimatfärdplan mot nollutsläpp – branschens ramverk för klimatomställning
Hans Lindberg, vd · Svenska Bankföreningen

Hur ska finansmarknaden utvecklas i en grönare och mer hållbar riktning
Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister

Panelsamtal
Svante Axelsson, nationell samordnare · Fossilfritt Sverige
Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef · Handelsbanken
Anna Breman, vice riksbankschef 
Henrik Henriksson, vd · H2 Green Steel
Martin Kihlberg, chefsjurist och hållbarhetschef · Landshypotek Bank
Karin Lundbergchef Bank · Finansinspektionen

Moderator: Mia Odabas

Avslutning