Aktuellt från Bankföreningen

Bankernas lönsamhet för 2018

De fyra största bankerna på den svenska marknaden hade en lönsamhet 2018 som, liksom föregående år, var något lägre än snittet för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. Det visar Bankföreningens årliga sammanställning över hur lönsamheten ser ut för bankerna jämfört med andra stora börsföretag.

I sammanställningen jämförs avkastningen på eget kapital för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen (OMXS30). De fyra bankerna - Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank - redovisar en genomsnittlig avkastning på 13,3 procent, vilket är 2,3 procentenheter högre än förra året. Övriga företag hade i genomsnitt en avkastning på 13,8 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med förra året. 

Att säga att lönsamheten i ett företag bara skulle avspeglas i avkastningen på kapitalet är visserligen en betydande förenkling. Det är dock ett sätt att mäta lönsamheten i börsnoterade företag som möjliggör jämförelser mellan företag i olika branscher.

Överlag var lönsamheten god bland de undersökta företagen. Högst lönsamhet hade Atlas Copco med 34 procent i avkastning på eget kapital. Ericsson och Getinge redovisade dock en förlust. Den genomsnittliga avkastningen för samtliga företag var 13,7 procent under 2018, vilket kan jämföras med 12 procent för året innan.

I diagrammet visas avkastningen på eget kapital för de företag som ingår i Bankföreningens jämförelse.

 

*Två investmentbolag, Kinnevik och Investor, har plockats bort i jämförelsen då deras vinster huvudsakligen är ett resultat av de andra företagens utveckling.