Aktuellt från Bankföreningen

Bankernas framtida roll i den svenska ekonomin

I spåren av finanskrisen har nya regleringar på ett omvälvande sätt påverkat förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet. Svenska banker är välskötta, välkapitaliserade och lönsamma men ändå har svenska myndigheter i många fall infört striktare regler jämfört med andra europeiska länder. Hur påverkar det konkurrensen på bankmarknaden? Vad innebär det för bankernas möjligheter att bidra till klimatomställningen? Hur påverkas förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd?

Det är frågor som kommer att diskuteras på årets digitala Bankmöte med bland andra Handelsbankens koncernchef och vd Carina Åkerström och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen samt andra ledande företrädare från bankbranschen och myndigheter. 

Livesändningen startar på torsdagen den 18 november, klockan 15.00-16.30


PROGRAM


Välkommen!
Carina Åkerström, vd och koncernchef Handelsbanken samt ordförande Svenska Bankföreningen

Viktiga frågor på Bankföreningens agenda
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen

Viktiga finansmarknadsfrågor på regeringens agenda
Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister

Samtal: Bankernas framtida roll i den svenska ekonomin
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
Gunnar Hökmark, fd Europaparlamentariker
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv
Erik Thedéen, gd Finansinspektionen
Johan Torgeby, vd och koncernchef SEB

Moderator: Mia Odabas

Avslutning