Aktuellt från Bankföreningen

Bankerna tar ansvar och förbättrar sin service

Behovet och efterfrågan av kontanter har minskat betydligt de senaste åren. De allra flesta konsumenter väljer idag att betala med kort, som står för drygt 80 procent av värdet av betalningarna i handeln. Samtidigt har det skett en snabb utveckling av alternativa betalningssätt, till exempel genom bankernas betalningstjänst Swish som används av såväl privatpersoner som företag.

De flesta banker som har kontor erbjuder kontanter genom uttagsautomater men den manuella kontanthanteringen över disk har minskat under senare år i takt med minskad efterfrågan. Till exempel har antalet uttag på 10 år minskat med en tredjedel. Antalet uttagsautomater har däremot ökat med närmare 500 stycken. För att tillgodose behovet av att kunna sätta in pengar kommer antalet insättningsautomater att öka på ett 60-tal orter i år och under nästa år.

– De flesta kunder föredrar idag elektroniska betalningstjänster. I takt med att alltfler privatpersoner, föreningar och företag använder Swish och andra betalningslösningar minskar efterfrågan av kontanter ytterligare, säger Leif Trogen, chef för finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

I Betaltjänstutredningens delbetänkande "Tillgång till betalkonto och grundläggande funktioner" är kontanthanteringen en central fråga. Bankföreningen delar utredningens slutsatser att tillgången på uttags- och insättningsmöjligheter är tillräcklig i Sverige och att kontanthanteringen är ett statligt ansvar.

I sitt remissvar varnar Bankföreningen för att en eventuell lagstiftning om kontanthanteringen kan snedvrida konkurrensen och hämma utvecklingen genom att låsa in betalningsmarknaden i betalningsmetoder som annars är på väg att överges.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10