Aktuellt från Bankföreningen

Bankerna i Sverige 2022

Bankerna i Sverige visar bland annat att det totalt fanns 123 banker i Sverige i december 2022 och de kan delas in i fyra huvudkategorier - svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. Antalet bankaktiebolag och utländska bankfilialer i Sverige har ökat från 66 stycken år 2012 till 77 år 2022. Ökningen beror framförallt på att det har blivit fler svenska bankaktiebolag till följd av att flera kreditmarknadsbolag har ombildats till bank och på att europeiska banker startat filialer i Sverige.