Aktuellt från Bankföreningen

Bankerna har börjat identifiera sin påverkan på klimatet

Maria Ferlin är en av författarna till Bankföreningens rapport ”Bankernas väg mot klimatmålen” som följer upp den klimatfärdplan som bankbranschen enades om 2021.