Aktuellt från Bankföreningen

”Bankerna en del av lösningen”

Tack vare samarbetet mellan regeringar, tillsynsmyndigheter och banker håller sig ekonomin fortfarande flytande, säger Wim Mijs, vd på Europeiska Bankföreningen, EBF, som haft en nyckelroll i samarbetet. "Över en natt stannade allting av. Företag fick stoppa verksamheten och människor fick hålla sig hemma. Det bankerna gjorde direkt var att tillhandahålla likviditet och erbjuda betalningsuppehåll. Och bankerna hade möjlighet att göra det. Om man jämför med krisen 2008 har bankerna högre nivåer av kapital och likviditet som kan användas för att stötta kunderna.. Bankerna är en del i lösningen."

Wim Mijs, vd på Europeiska bankföreningen, EBF. Foto: EBF