Aktuellt från Bankföreningen

Banker tar över tillträdesportalen Tambur

- Processen kring bostadsbyten är väldigt viktig för bankerna. De vill kunna vidareutveckla Tambur utifrån de behov de har, utan att vara beroende av att en annan part har resurser och kapacitet, säger Tomas Österman, verksamhetsutvecklare för Tambur på Bankföreningen.