Aktuellt från Bankföreningen

Ansökan om auktorisation för Stibor

The Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) lämnade den 27 december in en ansökan till Finansinspektionen om auktorisation under Benchmarkförordningen för den svenska referensräntan Stibor.

- Det kan noteras att SFBF:s ansökan baseras på en transaktionsbaserad metod för Stibor. Jag ser fram emot att Finansinspektionen under 2022 auktoriserar SFBF som administratör för Stibor, säger Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Läs mer på SFBF:s hemsida