Aktuellt från Bankföreningen

Annika Falkengren ny ordförande i Bankföreningen

Annika Falkengren, koncernchef i SEB, har valts till ny ordförande i Bankföreningens styrelse den 7 november. Hon efterträder Christian Clausen, koncernchef i Nordea.

- Bankbranschen upplevs ibland som komplex och svårbegriplig. Samtidigt har bankerna mycket stor betydelse för samhällsekonomin, näringslivet och för enskilda människors vardagsekonomi. Vi behöver bli mer aktiva i diskussionen om vår roll. Förtroende är avgörande för banksektorns möjligheter att fungera väl. Vi som bransch kan bli bättre på öppenhet och tydlighet så att kunderna lättare förstår våra tjänster, säger Annika Falkengren.

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation för banker verksamma i Sverige och har idag 27 medlemsbanker. Den viktigaste uppgiften är att skapa förutsättningar för banker i Sverige att kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella tjänster till hushåll och företag. Det är grundläggande för tillväxten och välfärden i Sverige. Bankföreningen är medlem i den Europeiska Bankföreningen och ingår i dess styrelse och exekutiva organ.

Från och med den 7 november ser Bankföreningens styrelse ut som följer:
Ordförande: Annika Falkengren, SEB
Michael Wolf, Swedbank
Pär Boman, Handelsbanken
Christian Clausen, Nordea
Ann Krumlinde, Danske Bank
Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank
Peter H Carlsson, DNB
Thomas Östros, Svenska Bankföreningen

Publicerad den 7 november 2013