Aktuellt från Bankföreningen

Amorteringskulturen fortsätter att stärkas

En färsk undersökning från Bankföreningen visar att hushållens amorterings- benägenhet fortsätter att öka. I september 2015 amorterade 93 procent av de kunder som tog ett nytt lån i intervallet 70-85 procent. För fyra år sedan, när Finansinspektionen gjorde motsvarande undersökning, var siffran 44 procent.

– Vi ser en fortsatt positiv utveckling av amorteringsbenägenheten. Våra aktuella siffror visar att bankerna tagit sitt ansvar och att en ny amorteringskultur är på väg att etableras, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bankföreningen har sammanställt information från de största bolåneaktörerna om kundernas amorteringsbenägenhet. Sammanställningen visar att andelen hushåll som amorterar på nya lån med belåningsgrad mellan 70 och 85 procent har etablerat sig runt en nivå på drygt 90 procent. Amorteringstakten för dessa lån är 1,6 procent per år. För nya lån i intervallet 50-70 procent är andelen hushåll som amorterar 64 procent och amorteringstakten 1,4 procent.

– Trots att amorteringskulturen är avsevärt bättre idag än för fyra-fem år sedan anser vi att det är nödvändigt med skyndsamma politiska beslut för att säkra ett sunt amorteringsbeteende, säger Hans Lindberg.

Frågan måste dock beredas noggrant så att reglerna håller hög kvalitet, bland annat när det gäller tydlighet och enkelhet.

– Vi vill också poängtera att det är viktigt med andra åtgärder för att komma tillrätta med de grundläggande problemen på bostadsmarknaden, säger Hans Lindberg.

Figur. Andelen hushåll som amorterar på nya lån med belåningsgrad 70-85 procent

 

Kommentar. Figuren visar andelen hushåll som amorterar på nya bolån inom belåningsgradsintervallet 70-85 procent. De ljusa staplarna visar uppgifter från Finansinspektionens bolåneundersökning ”Den svenska bolånemarknaden 2015”. De mörkare staplarna visar uppgifter från Bankföreningens undersökning. I Bankföreningens uppgifter ingår utökade lån som befintliga kunder tar med bostaden som säkerhet (tilläggslån), vilka Finansinspektionen i stor utsträckning exkluderar.

För ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 070-258 22 10