Aktuellt från Bankföreningen

Är en höjning av resolutionsavgiften förenlig med EU-rätten?

På ett seminarium presenterade Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, ett rättsutlåtande där han drar slutsatsen att en höjning av bankernas avgifter till den s k resolutionsreserven strider mot EU-rätten och att en kraftigt höjd och permanent resolutionsavgift bör ses som en förtäckt skatt. På seminariet deltog även Bankföreningens vd Hans Lindberg samt Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare på Nordea och Göran Grén, expert på konkurrensrätt och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

Se ett filminslag från seminariet som arrangerades av Svenska Bankföreningen.

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.