Aktuellt från Bankföreningen

Är en hårt reglerad kreditmarknad rätt väg?

Många nya krav har införts i olika regelverk för att dämpa hushållens skuldsättning och värna om den finansiella stabiliteten. Som exempel kan nämnas skärpta kapitaltäckningskrav med krav på buffertar, skärpta krav på likviditet samt krav på återhämtningsplaner i den nya lagen om resolution. Hushållens tillgång till krediter har reglerats successivt genom bland annat bolånetak, kvar att leva på-kalkyler och amorteringskrav. Amorteringskravet skärps dessutom ytterligare nu i vår.

Men är en hårt reglerad kreditmarknad rätt väg framåt? Var finns helhetssynen? Hur påverkas företag och hushåll av  alla dessa nya regleringar och krav? ?

Det var frågor som diskuterades på ett seminarium, som arrangerades av Svenska Bankföreningen den 20 februari, med Ulf Holm, statssekreterare hos finansmarknadsminister Per Bolund, professor Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm, Annika Winsth, chefekonom på Nordea, Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och fd generaldirektör på Finansinspektionen, riksdagsledamot Niklas Wykman (M) samt Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

Se ett filminslag från seminariet och intervjuer med Ulf Holm, Lars E.O. Svensson, Annika Winsth, Martin Andersson och Niklas Wykman samt Bankföreningens vd Hans Lindberg. 

På seminariet diskuterades även regeringens förslag till ett utökat mandat för Finansinspektionen att reglera kredithanteringen. Trots att vi ännu inte sett de samlade effekterna av dessa regleringar och redan innan förslaget har passerat riksdagen, så föreslår nu Finansinspektionen nya föreskrifter om kreditriskhantering, som kan leda till långtgående detaljreglering av långivningen till såväl företag som bostadsköpare.

På seminariet presenterades en ny rapport som beskriver många av de regelverk som omgärdar bankbranschen. Med rapporten vill vi synliggöra de komplexa regelverk som bankerna har att följa.