Aktuellt från Bankföreningen

Ändrade regler för säkerställda obligationer

ASCB anser att storleken på likviditetsbufferten ska få beräknas utifrån det förlängda förfallodatumet, att grunderna - som Finansinspektionen får besluta om en förlängning på - ska framgå av lagen och att kravet på två procents övervärde (OC) ska behållas. ASCB är en sammanslutningen inom Svenska Bankföreningen.