Aktuellt från Bankföreningen

”Ändra lagen – skapa register för bostadsrätter”

Förslaget innebär i korthet att Lantmäteriet ska få ansvar för att bygga upp ett register med dels grundläggande information om landets samtliga bostadsrättslägenheter, dels information om pantsättningar. Ansvaret för att tillhandahålla information om pantsättningar skulle således flytta från enskilda bostadsrättsföreningars styrelser till Lantmäteriet. Därigenom kommer man till rätta med de brister som finns i dagens system.