Aktuellt från Bankföreningen

5,2 miljarder till stabilitetsfonder

År 2020 betalade bankerna 5,2 miljarder kronor i stabilitetsavgifter, varav 3,5 miljarder till resolutionsreserven och 1,7 miljarder till insättningsgarantifonden. Den sammanlagda fondstorleken, när även stabilitetsfonden inkluderas, är därmed uppe i 133,3 miljarder (se figur).

- Inget annat EU-land har lika stora fonderade medel som vi har i Sverige. En svensk egenhet är att bankerna betalar avgift till insättningsgarantifonden trots att vi sedan länge ligger över den målnivå som anges i EU:s insättningsgarantidirektiv, säger Johan Hansing, Bankföreningens chefsekonom.