Aktuellt från Bankföreningen

4,1 miljarder till resolutionsreserven

Bankerna har för i år betalat in 4,1 miljarder kronor till resolutionsreserven. I slutet av 2022, innan årets avgifter medräknats, uppgick resolutionsreserven till 54,9 miljarder kronor.

Utöver resolutionsreserven finns två andra fonder för att hantera finansiell stabilitet; insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden. Stabilitetsfonden är en föregångare till resolutionsreserven. Avgifterna som under åren betalats in till de tre fonderna uppgick vid utgången av 2022 till 141 miljarder kronor.

Riksgälden är Sveriges resolutionsmyndighet och har en central roll för statens hantering av bankkriser.

Kostnader för hanteringen av krisande banker ska i första hand bäras av aktie- och fordringsägare. Under extraordinära omständigheter kan det krävas extern finansiering och därför har resolutionsreserven inrättats.