Informationssäkerhets- och cybersäkerhetshot

Film: DORA - vad betyder EU-förordningen för de svenska bankerna?

Riskerna för cyberangrepp mot digital verksamhet ökar överallt i samhället. EU-kommissionen har tagit fram nya regler för hur finansiella företag ska hantera cyberhoten och eventuella incidenter. Den 17 januari 2025 börjar det nya regelverket DORA, Digital Operational Resilience Act, tillämpas. Det är en omfattande förordning som ställer stora krav på de finansiella företagen.

Magnus Jacobson, säkerhetsexpert på Bankföreningen berättar i en intervju med Anne Sundqvist, senior rådgivare på Bankföreningen, vad kraven innebär för bankernas arbete med cybersäkerhet och digital operativ motståndskraft.

- DORA är inte en revolution, utan snarare en evolution av det befintliga regelverket, säger han. 

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.