Vad är penningtvätt?

Vilka företag omfattas

Penningtvättslagen omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger ut elektroniska pengar.

Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn, såsom fastighetsmäklare, revisorer, advokater, skatterådgivare samt företag som bistår vid bolagsbildning och tillhandahåller kontor och postadresser.
 
Vidare omfattar lagen kasinon samt alla företag som säljer varor för mer än
15 000 euro kontant.