Vad är penningtvätt?

Misstanke om penningtvätt

I​ stort sett dagligen utsätts bankerna för försök till penningtvätt. En vanlig form är att löner betalas ut svart vilket innebär att arbetsgivaren inte betalar avgifter och skatt på lönen för sina anställda. Pengarna som sätts in i kassan på banken kan också komma från annan brottslig verksamhet.

Misstänkt penningtvätt är till exempel:

- När ett stort antal mindre inbetalningar sker till ett konto som sedan plötsligt töms till andra banker eller till utlandet. Om det står på en privatperson är det inte normalt. 

- När någon regelbundet köper postväxlar som strax därefter blir inlösta till kontanter på ett växlingskontor. Det kan röra sig om svarta löner till exempel men också pengar från smuggling och häleri. 

Exempel på transaktioner som kan motivera en närmare granskning och utredning:

 • kontanttransaktioner eller andra transaktioner som är stora eller som avviker från kundens normala beteende
   
 • stort antal transaktioner under en viss tid som inte förefaller normala för kunden
   
 • transaktioner som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning
   
 • transaktioner som verkar sakna motiv eller ekonomiskt syfte
   
 • transaktioner till och från länder som avviker från kundens normala transaktionsmönster
   
 • kunden efterfrågar ovanliga tjänster eller produkter utan att kunna ge en tillfredsställande förklaring
   
 • transaktioner till eller från företag eller personer som kan antas agera i syfte att dölja bakomliggande verkliga ägar- eller rättighetsförhållanden
   
 • större krediter som återbetalas kort tid efter det att krediten lämnats om detta inte har avtalats vid kreditens lämnande.