Vad är penningtvätt?

Exempel på penningtvätt

Exempel 1

En bank i Stockholm utsattes för bedrägeri när en person med falsk legitimation överförde 10 miljoner svenska kronor i olika belopp från en förmögen persons bankkonto till en advokats företagskonto i en annan bank.
 
Nästa dag överförde advokaten hela summan till en svensk persons bankkonto hos en bank i Schweiz. Denna person försökte sedan ta ut hela summan från sitt bankkonto. Den schweiziske banken tillät dock endast ett kontantuttag på 100 000 USD.
 
Några dagar senare överförde svensken 8,9 miljoner svenska kronor tillbaka till advokatens företagskonto. Efter ytterligare två dagar överförde advokaten pengarna till en annan advokats klientmedelskonto i Sverige.
 
Fem dagar senare beställde den andre advokaten två postväxlar på fyra miljoner svenska kronor vardera. Postväxlarna var ställda så att de kunde lösas in på två olika växlingskontor.
 
Advokaterna uteslöts från Advokatsamfundet 2003.

Exempel 2

Harry ägde en liten bilverkstad i en stad i Europa. Han hade förskingrat en ansenlig summa från sin senaste arbetsgivare. Eftersom det handlade om kontanter var risken för stöld och att han skulle bli avslöjad stor.

Harry bestämde sig för att sätta in pengarna i banken med sitt företag som täckmantel. Han började att sätta in 14 000 USD i gamla sedlar via bankens servicebox, som om pengarna var dagens förtjänst från bilverkstaden.
 
Men Harry hade inte räknat med den uppmärksamma bankpersonalen. När de tömde serviceboxen nästföljande dag väckte Harrys insättning genast misstankar. Hur kunde en bilverkstad generera så mycket pengar i så många gamla sedlar på en enda dag? Banken anmälde insättningen till Finanspolisen i landet.

Exempel 3

En svensk bank upptäckte att det på en kunds konto rörde sig mycket pengar som skickades utomlands. Banken gjorde då en penningtvättsanmälan till Finanspolisen. Så småningom visade det sig att det var kommunala medel som stulits och slussades utomlands.

Exempel 4

En svensk bank bidrog till att avslöja omfattande narkotikahandel. Olika medlemmar ur samma familj i Sydsverige kom ofta in till banken för att skicka pengar till en släkting utomlands. Mängden transaktioner väckte bankkontorets uppmärksamhet. Det resulterade i att banken gjorde en anmälan till Finanspolisen. Även kriminalpolisen kopplades in. Två av familjemedlemmarna fick fängelse i fyra respektive fem år för grovt narkotikabrott.

Exempel 5

Pavel Lazarenko, Ukrainas förre premiärminister, fällde i juni 2004 av en jury i San Fransisco för att ha tvättat pengar från brott begångna i utlandet. Den förre premiärministern tog emot mutor från privatpersoner och organisationer i Ukraina.

Ett av de viktigaste bevisen var ett uttalande från en före detta affärspartner till Lazarenko. Han avslöjade att Lazarenko krävde 50 procent av vinsten och 50 procent av ägarandelarna i ett energiföretag för att företaget skulle få tillåtelse att bedriva sin verksamhet i Ukraina.
 
Lazarenko och hans affärspartner överförde sedan pengarna till sina bankkonton i Schweiz, Polen och Antigua. Därefter överfördes pengarna till konton USA och investerades i fastigheter.
 
Bevisningen visade att mellan 1994 och 1999 överförde Lazarenkon 114 miljoner USD till konton hos amerikanska banker och mäklare. På Antigua köpte Lazarenko en brevlådebank (shell bank) för att underlätta penningtvätten.
 
I juli 1997 avsattes Lazarenko från sin post på grund av anklagelser om korruption och bedrägeri.