Bank- och finansstatistik

Svenska kreditmarknaden 1999 (PDF)