Bank- och finansstatistik

Kreditmarknadsstatistik 2000 (Excel)