Livliga samtal på årets digitala Bankmöte

Livliga samtal på årets digitala Bankmöte

Kommande stora förändringar till följd av de nya kapitalkravsreglerna, branschens arbete med hållbarhet och regeringsförslaget till bankskatt var några av de ämnen som diskuterades på årets digitala Bankmöte den 18 november.

Bland talarna fanns finansmarknadsminister Åsa Lindhagen och ledande företrädare för bankbransch, myndigheter och näringsliv. I egenskap av Bankföreningens nya ordförande var Carina Åkerström, vd och koncernchef på Handelsbanken, först ut.

- Vi svenska banker är beredda att göra allt vad vi kan för att lösa våra olika uppgifter på bästa sätt som de samhällsviktiga företag vi är, inte minst att aktivt delta i det helt nödvändiga omställningsarbete som klimatförändringarna kräver. Det är då viktigt att regeringen och myndigheterna delar vår syn att svenska banker inte ska missgynnas varken av svenska regler eller av EU-regler till förmån för banker i övriga Europa, sa hon apropå att det förslag som EU-kommissionen lagt om hur förändringarna av Baselreglerna ska implementeras i EU riskerar att kraftigt missgynna banker med låg risk, som de svenska.

Hållbarhet och Baselregler var också det som Hans Lindberg tog upp som några av Bankföreningens viktigaste frågor just nu, samt även det penningtvättsförebyggande arbetet och att verka mot regeringens föreslagna bankskatt.

- Det här är det tredje förslaget till bankskatt som vi har sett från regeringen, och det är det absolut sämsta. För de nio bankerna som valts ut att betala skatten snedvrider den konkurrensen gentemot alla som inte drabbas, såväl svenska som utländska institut. Kort sagt: inför inte bankskatten! sa han.

Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, som för några veckor sedan träffat Bankföreningen och bankerna i ett rundabordssamtal om hur bankerna kan bidra till hållbarhetsomställningen, var positiv till den klimatfärdplan som bankbranschen har tagit fram, och påpekade att det nu gäller att omsätta den i handling.

- Jag förstår att förutsättningarna att agera skiljer sig åt för er, beroende på om ni har lånat ut pengar till en miljöförstörande verksamhet uppbundet i långa avtal, eller om ni genom exempelvis fonder har investerat i miljöförstörande verksamheter. Men oavsett svårighetsgrad kan alla agera, alla kan ha en omställningsplan: hur ska vi i vår bank agera för att bidra till och inte försvåra omställningen? sa hon.

Dagen avslutades med ett livligt panelsamtal, där det under moderator Mia Odabas ledning diskuterades såväl stabilitet, regleringar och bankskatt som hållbarhet och digitalisering. Deltog gjorde Jens Henriksson och Johan Torgeby, vd:ar och koncernchefer på Swedbank respektive SEB, Gunnar Hökmark, före detta Europaparlamentariker, Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv samt Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen.

Generaldirektören sa att om Baselreglerna slår så hårt mot svenska banker som det tyder på nu, kan Finansinspektionen sänka de svenska buffertkrav som myndigheten har inflytande över.

- Vad gäller banskatten har Finansinspektionen i sitt remissvar avfärdat den. Vi tycker inte att den är lämplig. Om man vill komma åt finansiell stabilitet och stärka den, då är bankskatten en ganska dålig åtgärd, sa han.

Se det inspelade Bankmötet 2021 här

Publicerad den 19 november 2021