Bankfokus Special, september 2020

Bankfokus Special, september 2020

Här till höger samlar vi några av höstens artiklar från Bankföreningens webb.

Hans Lindberg, Bankföreningens vd, berättar i en intervju om några av de frågor som står i fokus för Bankföreningens arbete: rimliga kapitaltäckningsregler, bättre informationsdelning inom penningtvättsbekämpning samt hållbarhet där Bankföreningen initierat ett arbete med sina medlemsbanker. Därtill kan läggas regeringens förslag till skatt på banker som lanserades efter att artikeln var klar.

Gunnar Hökmark, mångårig politiker i både Sverige och EU, oroas över tecken på att bankregleringarna efter pandemin tar en riktning som hotar bankernas integritet. ”Om bankernas långivning och finansiering blir underställd den politiska viljan förlorar samhället den kraft som ett fungerande banksystem är”, säger han. Förslag att extrabeskatta bankerna är en del av den utvecklingen.